ภาพกิจกรรม
การจัดทำหน้ากากผ้าของพนักงานและลูกจ้าง อบต.ศรีสาคร
พนักงานส่วนตำบลและหนักงานจ้างร่วมกันจัดทำหน้ากากผ้าสำหรับไว้แจกให้กับประชาชนในพื้นที่ อบต.ศรีสาคร
อบต.ศรีสาคร
หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 96210
โทร/โทรสาร 073-561141 E-mail : 6960703.sk@gmail.com