คณะผู้บริหาร

นายสะมะแอ กูโน
นายก อบต. ศรีสาคร

หมายเลขโทรศัพท์. 080-7047649
นายอัมราน นูเต๊ะ
รองนายก อบต. ศรีสาคร

หมายเลขโทรศัพท์. 086-2897067
นายอุสมาน ลาเต๊ะ
รองนายก อบต. ศรีสาคร

หมายเลขโทรศัพท์. 086-2894748
นายมะรอนิง มะมิ
เลขานายก อบต. ศรีสาคร

หมายเลขโทรศัพท์. 089-9777712
 
 
 
อบต.ศรีสาคร
หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 96210
โทร/โทรสาร 073-561141 E-mail : 6960703.sk@gmail.com