กองคลัง

นายอาสัน อาบูดายอ
ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเลขโทรศัพท์.
นางสุดารียะห์ กะจิ
จพง.การเงินและบัญชี

หมายเลขโทรศัพท์.
นายมะนาพี อับดุลเลาะ
เจ้าพนักงานพัสดุ

หมายเลขโทรศัพท์.
นางสาวซูรีนา ยูโซ๊ะ
ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี

หมายเลขโทรศัพท์. 082-9947122
นายอับดุลย์รอฮิม เจ๊ะอุเซ็ง
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้

หมายเลขโทรศัพท์.
นางสาวสุรียานา นิเฮง
ผช.นักวิชาการพัสดุ

หมายเลขโทรศัพท์. 081-0986118
นางสาวนาซูฮา เจ๊ะดอ
ผช.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

หมายเลขโทรศัพท์. 087-9671257
นางสาวซาลีหะ กูเตะ
ผช.เจ้าหน้าที่พัสดุ

หมายเลขโทรศัพท์. 087-2984316
 
 
 
อบต.ศรีสาคร
หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 96210
โทร/โทรสาร 073-561141 E-mail : 6960703.sk@gmail.com