กองช่าง

นางสาวสีตีนอ มือเยาะ
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการกองช่าง

หมายเลขโทรศัพท์. 061-2230381
นายอามีน โต๊ะนากายอ
ผช.นายช่างโยธา

หมายเลขโทรศัพท์.
นายสะอูดี ลาเตะ
คนงานช่างไฟฟ้า

หมายเลขโทรศัพท์.
นายบรอเฮม ดอเลาะ
คนงานช่างไฟฟ้า

หมายเลขโทรศัพท์.
 
 
 
อบต.ศรีสาคร
หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 96210
โทร/โทรสาร 073-561141 E-mail : 6960703.sk@gmail.com