สมาชิกสภา อบต.

นายสุกรีย์ มะมิง
ประธานสภาอบต.

หมายเลขโทรศัพท์.
นายมะรอมือลี อาแว
รองประธานสภาอบต.

หมายเลขโทรศัพท์.
นายซันเดียร์ เจ๊ะดอ
เลขานุการสภา อบต.

หมายเลขโทรศัพท์.
นายซันเดียร์ เจ๊ะดอ
สมาชิกสภา อบต.(หมู่ที่ 2)

หมายเลขโทรศัพท์.
นายมะรอนิง มะลี
สมาชิกสภา อบต.(หมู่ที่ 3)

หมายเลขโทรศัพท์.
นายสุกรีย์ มะมิง
สมาชิกสภา อบต.(หมู่ที่ 4)

หมายเลขโทรศัพท์.
นายยาคารียา เจ๊ะมามะ
สมาชิกสภา อบต.(หมู่ที่ 5)

หมายเลขโทรศัพท์.
นายปะจู ซีมะยอ
สมาชิกสภา อบต.(หมู่ที่ 6)

หมายเลขโทรศัพท์.
นายมาหามะ ดือราแมหะยี
สมาชิกสภา อบต.(หมู่ที่ 7)

หมายเลขโทรศัพท์.
นายมะซัยดี สามะ
สมาชิกสภา อบต.(หมู่ที่ 8)

หมายเลขโทรศัพท์.
นายมะรอมือลี อาแว
สมาชิกสภา อบต.(หมู่ที่ 9)

หมายเลขโทรศัพท์.
นายมะรอนิง แยนา
สมาชิกสภา อบต.(หมู่ที่ 10)

หมายเลขโทรศัพท์.
 
 
 
อบต.ศรีสาคร
หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 96210
โทร/โทรสาร 073-561141 E-mail : 6960703.sk@gmail.com