กองการศึกษา

นายอับดุลเล๊าะ นาวา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

หมายเลขโทรศัพท์. 086-7719222
นางนูรีดา อาแวเด็ง
ครู รักษาราชการแทน นักวิชาการศึกษา

หมายเลขโทรศัพท์.
นางนูรีดา อาแวเด็ง
ครูคศ.1(ศ.พัฒนาเด็กเล็กบ้านกำปงบารู ม.7)

หมายเลขโทรศัพท์.
นางปาตีเมาะ แวมะ
ครูคศ1.(ศ.พัฒนาเด็กเล็กประจำมัสยิดเตาฟิก ม.7)

หมายเลขโทรศัพท์.
นางแวลีเมาะ แวมูซอ
ครูผู้ดูแลเด็ก(ศ.พัฒนาเด็กเล็กประจำมัสยิดอัลอิติสอม ม.3)

หมายเลขโทรศัพท์.
นางมารีแย ลงบิน
ครูผู้ดูแลเด็ก(ศ.พัฒนาเด็กเล็กบ้านกำปงบารู ม.7)

หมายเลขโทรศัพท์.
นางพอตีเมาะ มิงขะ
ครูผู้ดูแลเด็ก(ศ.พัฒนาเด็กเล็กประจำมัสยิดดารุลอามาน ม.8)

หมายเลขโทรศัพท์.
นางสากีนะ มะนอฆอ
ครูผู้ดูแลเด็ก(ศ.พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาหนัน ม.4)

หมายเลขโทรศัพท์.
นางเจ๊ะปีเย๊าะ สาแม
ผู้ดูแลเด็ก(ศ.พัฒนาเด็กเล็กประจำมัสยิดดารุลอามาน ม.8)

หมายเลขโทรศัพท์.
นางอาอีเสาะ มะแซ
ผู้ดูแลเด็ก(ศ.พัฒนาเด็กเล็กบ้ากำปงบารู ม.7)

หมายเลขโทรศัพท์.
นางเซาดะห์ เจ๊ะแม
ผู้ดูแลเด็ก(ศ.พัฒนาเด็กเล็กประจำมัสยิดเตาฟิก ม.7)

หมายเลขโทรศัพท์.
นางฮานีซะ ยามา
หน.ผู้ดูแลเด็ก(ศ.พัฒนาเด็กเล็กประจำมัสยิดดารุลมุตตากีม ม.2)

หมายเลขโทรศัพท์.
นางนาซีฮ๊ะ เจะมะ
ผู้ดูแลเด็ก(ศ.พัฒนาเด็กเล็กประจำมัสยิดดารุลมุตตากีม ม.2)

หมายเลขโทรศัพท์.
 
 
 
อบต.ศรีสาคร
หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 96210
โทร/โทรสาร 073-561141 E-mail : 6960703.sk@gmail.com