ภาพกิจกรรม
ล่องแก่งบ้านไอร์จูโจ๊ะ
ล่องแก่งบ้านไอร์จูโจ๊ะ เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
อบต.ศรีสาคร
หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 96210
โทร/โทรสาร 073-561141 E-mail : 6960703.sk@gmail.com